Har du husket dette?

Annonse

Foto: Heidi Kristine Jørgensen Goodreid

For noen dager siden spurte jeg hvordan du egentlig har det. Grunnen til at jeg spurte er fordi alle norske studenter har fått utsendt en mail med spørsmål om hvordan de egentlig har det, tanker om forskjellige ting og ting som er viktig for at man skal ha det bra som både venn, kjæreste, student og som menneske! Og idag får du en påminnelse hvis du har glemt å svare. 

For hvordan har du det, sånn helt ærlig? 

Målet med disse spørsmålene er å gjøre tilbudene for norske studenter enda bedre, å få en oversikt over helsetilstanden til norske studenter og som sagt, for å få en oversikt over blant annet hvordan man egentlig har det både sosialt, med venner, med rus, med sine egen tanker og med økonomi. 

Det er viktig at akkurat du svarer fordi: 

14 % av studentene sier de har dårlig eller svært dårlig livskvalitet. For 12 % fremstår livet som svært godt. Samlet oppgir 4 av 10 (38 %) god livskvalitet, mens halvparten vurderer egen livskvalitet som middels eller litt under.

Kvinner rapporterer i større grad enn menn om psykiske symptomplager. De har et mindre positivt selvbilde og er mindre tilfreds med utseende/kropp.

Andelen uten fortrolige venner er tre ganger så høy blant menn som blant kvinner.

85 % av studentene opplever studiet som meningsfullt (yes!) 

… Og fordi det kan gjøres tiltak som gjør at man får det enda bedre, flere å prate med, bedre tilrettelegging og rett og slett mer hjelp. 

Og jeg vil egentlig bare minne deg på at du burde huske på å ta den! Og er du ikke student selv, så burde du videresende den til en du vet er det. 

Spørsmålene kan du svare på HER

Kick ass.

// Marty 

 

3 kommentarer

Siste innlegg