Go´nok

Jeg har fått æren av å bli Go´nok-ambassadør og jeg er super stolt! 

“Go´nok prosjektet er et holdningsskapende arbeide som er initiert av Diameta. Diameta ser på dette som sitt bidrag til sin sosiale bunnlinje og ønsker også at flere andre firmaer vil se verdien av å satse på den sosiale bunnlinjen. Go´nok skal fremme en holdningsskapende endring hos barn og ungdom ved å sette fokus på følelsen av å være Go´nok som den du er. Dette er forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge. Vi ønsker at alle skal kjenne på følelsen av å være Go´nok ? å tenke, føle og være Go´nok som den du er gir næring til god selvfølelse” 

«Tørre å være seg sjøl»
«Tørre å ha egne meninger»
«Tørre å tro på egne egenskaper og talenter»
«TØR Å VÆR GO`NOK»
«Go´nok som den du er»

Jeg setter enormt stor pris på å bli spurt, få delta og ikke minst få kjempe for følelsen av å faktisk være Go´nok! Jeg skriver mye om disse følelsene og for meg er det viktig at følelsene rundt det å ikke føle at man strekker til, når opp eller mestrer blir snakket om – Rett og slett fordi vi ALLE av og til har det sånn. 

Det å føle seg Go´nok er ingen selvfølge, men jeg har troen på at man kan bedre følelsen med riktig arbeid. 

// Marty. 

Siste innlegg