Mislykket feminisme

La oss gå rett på sak. Det er lenge siden jeg har følt meg så tråkket på som jeg gjorde etter å ha sett Bianco sin nyeste reklamefilm på vei hjem i går ettermiddag. Det er lenge siden jeg har følt meg så tråkket på, latterliggjort og sett ned på. For hvis reklamen gjør et forsøk på å fremme femininitet, integritet og selvstendighet kjenner jeg at jeg faktisk kun har lyst til å spy. 

Slagordet til kampanjen lyder som følger: “Fashion is expressing yourself. And what every stylish woman is expressing is that equal pay is not enough” og kampanjefilmen viser frem sinte kvinner, med lekre sko, som prøver å fremme et budskap om at likelønn ikke gjelder overalt, og at det er urettferdig – Fordi kvinner fortjener mer. Fordi det koster mer å være kvinne. Men i en kamp om likestilling, like rettigheter og likelønn vil jeg tørre å påstå at Bianco tråkker rimelig feil. Faktisk katastrofalt feil. De benytter seg også av hashtaggen #WOMENNEEDMORE og min indre feminist blir oppriktig provosert. 

Min indre feminist blir provosert fordi fremstillingen av kvinner mislykkes. Fremstillingen mislykkes fordi filmen sier at vi kvinner ikke er sinte nok til å kjempe for våre rettigheter om å ha mer, og presenterer sinte kvinner som ødelegger og knuser ting i aggresjon.  Fordi stemmen i filmen sier at vi betaler mer for å gå til frisøren enn menn, fordi trusene mine er dyrere enn gutta sine og at vi trenger bedre sko. Dette er ikke feminisme, dette er diskriminering. Det er ikke den kampen vi går i tog for, den kampen vi kjemper og den kampen vi aldri må slutte å kjempe. Da har dere misforstått Bianco. 

Når vi først er inne på rettigheter og behov, vil jeg benytte muligheten til å si at jeg da antar at dere betaler produksjonsarbeiderne deres en lønn som tillater de gode liv, til å kunne utdanne seg og kjempe for den virkelige feminismen sammen med oss som virkelig ønsker like rettigheter. Jeg håper dere ikke med vilje prøver å såre den feministiske kampen om likelønn, selv om dere klarer det. I mine øyne er nemlig det å fremstille voldsomme kvinner som ikke er fornøyd med likestillingen veldig i mot sin hensikt. 

Jeg føler det er ironisk når kapitalismen forsøker å tjene penger på feminismen. 

Jeg tror forresten at jeg begynner med herretruser hvis den feministiske kampen handler om for dyrt undertøy. 

Her bomma dere Bianco. Grovt.
 

Follow me:

Facebook HERE
Instagram HERE
Snapchat: Martinehalvs 


 

Translate: 

Let´s just cut straight to the point. It´s been a long time since I´ve felt as stepped on as I did after having seen Bianco´s latest ad on my way home yesterday. It?s been a long time since I´ve felt as stepped on, humiliated and looked down upon. If this ad is, in all seriousness, attempting to promote femininity, integrity and independence, I might just vomit. The slogan is as follows: “Fashion is expressing yourself. And what every stylish woman is expressing is that equal pay is not enough”, and the ad shows angry women in fancy shoes, who?re trying to promote a message that equal pay isn´t a given, and that this isn´t fair. Because women deserve more. Because it costs more to be a woman.
However, in the battle towards equality, equal rights and equal pay, I´d say Bianco has missed the mark, and that by a long shot. They are using the hashtag #womenneedmore, and my inner feminist wants to scream. My inner feminist wants to scream because ad tells us that we, as women are gutless. We´re not angry enough to fight for our rights, our right for more. To set an example as to how we should be, the movie depicts women who are destroying and vandalizing things in anger, while the narrator are telling us how getting our hair done cost more than for men, how our underwear is pricier and that we need better shoes. This isn´t feminism. This is discrimination. This is not what we march for, the fight we are continuously fighting, the fight we can´t and wont stop fighting. Dear Bianco, if you think this is feminism, you´ve completely misunderstood.

While we´re talking about needs and rights, I´d like to take the opportunity to say that I assume you are paying your factory works a wage that allows them to live happy and safe lives, that allows them to get an education, and that allows them to fight for the real feminism, together with the rest of us, that want actual, proper equal rights. I hope you didn´t intend to hurt the feminist fight towards equal pay on purpose, even though that´s exactly what you did. In my opinion, displaying aggressive women outraging due to inequality greatly defeats its purpose.

I feel like it´s a bit ironic whenever capitalism is trying to make money off of feminism. And for the record, I think I´ll start wearing men´s underwear if the fight for feminism actually means fighting against expensive lingerie.

You screwed up Bianco. Big time.

Siste innlegg